Friday, 28 October 2011

Hot Potatoes: You don't need to learn coding!

Hot Potatoes is a useful freeware which make the preparation of worksheets for school work easier. I like this software very much for it is very user friendly and easy to use.

Hot Potatoes merupakan perisian yang percuma yang dibangunkan oleh Research and Development team, University of Victoria Humanities Computing and Media Centre.

Ia memudahkan penyediaan soalan berbentuk aneka pilihan, padanan, teka silang kata, mengisi tempat kosong dan menyusun semula frasa dan ayat dan boleh dipersembahkan dalam bentuk multimedia.

Menurut pengalaman kami, pelbagai latihan boleh disediakan dalam B. Inggeris, B. Malaysia dan B. Cina, mungkin anda boleh cuba menggunakan B. Arab, tulisan Jawi, B. Tamil dan sebagainya untuk melihat sama ada perisian ini dapat menyokong fon-fon tersebut.